Wonen & Tuin

adem het goede leven in

Bedrijf aan huis: hoe regel je de afvalinzameling?

papierafval

Als ondernemer bent u verplicht om het bedrijfsafval te scheiden en op de juiste manier af te voeren. Deze verplichting geldt voor alle bedrijven, ongeacht hun grootte of aard van activiteiten. Het scheiden van bedrijfsafval draagt bij aan een duurzamere samenleving en is een belangrijke stap richting milieubewust ondernemerschap.

Wettelijke verplichting tot bedrijfsafval scheiden

Volgens de wet moet u als bedrijf uw bedrijfsafval scheiden en laten afvoeren. De specifieke soorten afval die u moet scheiden, zijn afhankelijk van uw bedrijfssituatie. Om hierin duidelijkheid te krijgen, kunt u gebruikmaken van de Afvalwijzer voor bedrijven, te vinden op het Ondernemersplein. Deze wijzer biedt praktische richtlijnen om u te helpen bij het effectief scheiden van bedrijfsafval.

Keuzes voor afvalinzameling: particuliere inzamelaar of gemeente

U heeft de mogelijkheid om een contract af te sluiten met een erkende particuliere inzamelaar voor het ophalen van uw bedrijfsafval. Deze inzamelaars staan vermeld op de VIHB-lijst en zijn bevoegd om bedrijfsafvalstoffen te vervoeren naar erkende verwerkers. Wanneer u gebruikmaakt van de diensten van een erkende inzamelaar, bent u verplicht om dit te registreren via een afvalstoffenregistratie. Zoek jij een erkende inzamelaar? Laat dan je bedrijfsafval door Milieu Service Nederland inzamelen en verwerken.

Indien uw bedrijfsafvalstoffen vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval, bestaat er ook de mogelijkheid om uw bedrijfsafval door de gemeente te laten ophalen. Dit kan in sommige gemeenten tegen betaling van een reinigingsrecht. Neem contact op met uw gemeente om te achterhalen of deze optie ook voor uw bedrijf van toepassing is.

De meest voorkomende soorten afval binnen bedrijven

Binnen bedrijven komen verschillende soorten afval regelmatig voor, waarbij papier- en kartonafval, plastic verpakkingsmaterialen en organisch afval tot de meest voorkomende behoren. Papier- en kartonafval ontstaan uit dagelijkse kantooractiviteiten, zoals het printen van documenten en het ontvangen van verpakte goederen. Plastic verpakkingsmaterialen zijn veelvoorkomend vanwege de levering van producten en verpakte goederen. Organisch afval, zoals voedselresten en koffiedik, komt voornamelijk voor in bedrijfskantines en eetgelegenheden. Het effectief scheiden en afvoeren van deze afvalstromen is essentieel om een schone en duurzame werkomgeving te behouden.

De voordelen van afval scheiden

Het scheiden van afval biedt tal van voordelen voor zowel bedrijven als het milieu. Een van de belangrijkste voordelen is de vermindering van restafval. Door afvalstromen te scheiden aan de bron kunnen materialen zoals papier, plastic, glas en organisch afval worden gerecycled of hergebruikt, waardoor de hoeveelheid restafval die naar de stortplaats moet worden afgevoerd, aanzienlijk wordt verminderd. Dit niet alleen verlaagt de kosten voor afvalverwerking, maar draagt ook bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Bovendien verkleint het scheiden van afval de ecologische voetafdruk van bedrijven en bevordert het een duurzamere en milieuvriendelijkere bedrijfsvoering.

Belangrijke aandachtspunten

Het is belangrijk om te benadrukken dat de gemeente niet verplicht is om uw bedrijfsafval te accepteren, zelfs niet als u als zzp’er vanuit huis werkt. Het is daarom raadzaam om de beschikbare opties zorgvuldig te overwegen en te kiezen voor een afvalinzamelingsmethode die zowel efficiënt als milieuvriendelijk is.

Door te voldoen aan de wettelijke verplichtingen omtrent bedrijfsafval scheiden en afvoeren, draagt u als ondernemer bij aan een schonere en duurzamere leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties.