Wonen & Tuin

adem het goede leven in

Een constructie berekenen, wat moet je er allemaal over weten?

Op het ogenblik dat je een nieuw gebouw gaat realiseren of wanneer je er bijvoorbeeld voor kiest om bepaalde verbouwingen uit te (laten) voeren zal je kunnen vaststellen dat er daar ook bepaalde risico’s aan verbonden zijn. Een constructie berekenen moet ervoor zorgen dat er verschillende mogelijke, ernstige problemen voorkomen kunnen worden. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om het ontstaan van scheuren of om verzakkingen die plaatsvinden. In ieder geval, zou jij graag een berekening willen uitvoeren voor de constructie die je wenst te realiseren? Dan moet je, je absoluut zeker even verdiepen in de informatie die we hieronder voor je op een rijtje hebben gezet.

Wat maakt een constructie berekenen in de praktijk zo belangrijk?

Voor heel wat mensen geldt dat ze zich de vraag stellen of een constructie berekenen nu wel of niet zinvol is. Bijgevolg wordt ook regelmatig de vraag gesteld of hier nu al dan niet een wettelijke verplichting voor geldt. Daarover meer hieronder. In ieder geval is het laten uitvoeren van een constructieberekening beslist iets waar je bij stil zal willen blijven staan. Dit omwille van verschillende redenen. Het laten uitvoeren van zo’n berekening zorgt er namelijk in de praktijk voor dat je verschillende vormen van belangrijke schade kan voorkomen. Het gaat hierbij dan niet alleen om schade die wordt veroorzaakt door scheuren, maar ook door verzakking. Door een berekening te laten uitvoeren kan dergelijke schade op een efficiënte manier worden voorkomen.

Is een constructie berekenen wettelijk verplicht of niet?

We maken een onderscheid tussen twee verschillende situaties om het al dan niet verplichte karakter aan te kunnen tonen van een constructie berekenen. Dit maakt dus meteen duidelijk dat er lang niet altijd sprake is van een dergelijke verplichting. Alles valt of staat op dit vlak dan ook met het al dan niet vereist zijn van een zogenaamde omgevingsvergunning. Is een dergelijke vergunning vereist? Dan moet je ook een constructieberekening laten uitvoeren. Is het voor de bouw of verbouwing die jij wenst te realiseren niet verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen? Dan is de constructie berekenen in principe ook niet verplicht. Let wel, het feit dat dit niet verplicht is betekent in de praktijk niet dat het niet interessant zou zijn, integendeel.

Waarvoor kan je een constructie berekenen en wat zijn de kosten?

Een constructie berekenen gebeurt in de praktijk altijd door een zogenaamde constructeur. De kosten die hij in rekening brengt zijn gemiddeld gelegen tussen de 75 en 100 euro per uur. Dit gezegd hebbende zal in de praktijk al snel blijken dat de kosten sterk afhankelijk kunnen zijn van het onderdeel van de woning in kwestie. Voor een draagmuur liggen de kosten voor de constructie ergens tussen de 500 en 800 euro. Voor een aanbouw geldt dat deze kosten al snel zijn gelegen tussen de 700 en 1.200 euro. Het mag hoe dan ook duidelijk zijn dat dit wel kosten zijn waar je rekening mee zal willen houden. Ondanks deze kosten moet het gezegd dat je constructie berekenen in de praktijk eigenlijk altijd sterk aan te raden is. Dit zelfs wanneer dit niet verplicht is.