Wonen & Tuin

adem het goede leven in

WOZ waarde Den Haag klopt niet

Heb je de WOZ waarde Den Haag ontvangen voor je woning? Kijk deze dan goed na om te bepalen of de WOZ waarde van je woning wel klopt. De gemeente Den Haag zorgt voor het bepalen van de WOZ waarde. Daarvoor taxeert een taxateur van de Gemeente Den Haag meerdere (soorten) woningen. Het is voor het bepalen van een WOZ waarde niet nodig dat de taxateur alle woningen in Den Haag taxeert. De taxateur maakt gebruik van een softwareprogramma dat vergelijkingen kan maken tussen huizen en panden waarvoor een WOZ waarde moet worden bepaald. Wanneer een woning in de buurt wordt verkocht wordt dit ingegeven in de computer. Alle gegevens die bekend zijn van huizen en panden staan in dit programma. Denk hierbij aan grondoppervlakte, inhoud van de woning, een garage of een dakkapel. Door vergelijking wordt de WOZ waarde Den Haag bepaald.

Waarom moet je de WOZ waarde Den Haag controleren?

Het is belangrijk om de WOZ waarde Den Haag te controleren omdat de WOZ waarde bepalend is voor meerdere zaken. Als de WOZ waarde Den Haag te hoog is betaal je te veel belasting. De WOZ waarde wordt gebruikt als grondslag voor de:

  • OZB E (onroerendezaakbelasting voor de eigenaar)
  • OZB G (onroerendezaakbelasting voor de gebruiker)
  • Waterschapsbelasting
  • Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)
  • Vennootschapsbelasting (afschrijving tot percentage van de WOZ waarde)
  • Vermogensbelasting
  • Erfbelasting
  • Schenkbelasting

Een lagere WOZ waarde betekent dat je ook minder belasting gaat betalen. Wil je weten of je WOZ waarde te hoog is dan moet je de aanslag WOZ goed nakijken. Jouw woning wordt vergeleken met 3 andere objecten. Bekijk eerst of deze vergelijking reëel is. Denk je dat jouw woning een te hoge WOZ waarde heeft gekregen dan kun je bezwaar laten aantekenen. Een gehonoreerd WOZ-bezwaar geldt voor alle komende jaren.

Zelf bezwaar aantekenen of dit laten doen door een WOZ-bureau

Je kunt zelf bezwaar WOZ waarde Den Haag aantekenen, maar wanneer je dit gratis laat doen door een WOZ-bureau is de kans van slagen groter. Dat komt omdat een WOZ-bureau inhoudelijke kennis en jaren ervaring hebben met het indienen van bezwaarschriften. Ze weten welke argumenten het beste gebruikt kunnen worden om een succesvol bezwaar in te dienen. Elke woning is anders en daarom is iedere situatie anders. De specialisten van een WOZ-bureau bekijken per object welk argument gebruikt kan worden. Hiervoor hebben ze wel jouw hulp nodig want jij weet wat het verschil is met de woningen waarmee je wordt vergeleken. Zwaarwegende argumenten zijn:

·         Achterstallig onderhoud zoals afbladderend schilderwerk, dakconstructie problemen, verouderde gas- of elektrische installatie etc.

·         Belemmerende omgevingsfactoren; stank- of geluidsoverlast

·         Asbest

·         Scheurvorming door krimp, spanning, belastingen en corrosie van de wapening

·         Laag of geen energielabel

Gratis bezwaar laten aantekenen door een WOZ-bureau hoe kan dat?

Als een WOZ-bureau een bezwaarschrift WOZ waarde Den Haag indient en het bezwaar gegrond verklaard wordt dan moet de gemeente Den Haag een vast bedrag betalen aan het WOZ-bureau. Wordt een WOZ-verklaring niet gehonoreerd dan ontvangt het bureau geen vergoeding en neemt het WOZ-bureau de kosten voor eigen rekening. Jij hoeft als particulier, dus nooit te betalen voor het laten indienen van een WOZ-bezwaar door een WOZ-bureau.